Missie & Visie

Dit beleidsplan geeft inzicht in:

 • Organisatie
 • Het doel waar de stichting zich voor inzet
 • Missie
 • Visie
 • Strategie
 • Het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting

Organisatie:

Het bestuur wordt gevormd door:

• Voorzitter Dhr. Daan de Mooij

• Penningmeester Dhr. Jan Ravensbergen

• Secretaris Mevr. Sanne de Mooij

Doelstelling:

Het doel van de stichting ‘De zak van Sinterklaas’ is, elk kind de warmte en liefde van het Sinterklaasfeest mee te geven. Zodat in gezinnen die niet draagkrachtig genoeg zijn of het even moeilijk hebben kinderen ook kunnen meepraten over het Sinterklaasfeest en de blijdschap ervan ervaren. De insteek van de stichting is dat elk kind op de ‘gelovige’ leeftijd een cadeautje en de aandacht van Sint verdient. Voor de juiste adressen kan worden samengewerkt met verschillende instanties, zoals de Voedselbank.

Missie:

Stichting ‘De zak van Sinterklaas’ wil, elk kind de warmte en liefde van het Sinterklaasfeest mee geven. Zodat in gezinnen die niet draagkrachtig genoeg zijn of het even moeilijk hebben, kinderen ook kunnen meepraten over het Sinterklaasfeest en de blijdschap ervan ervaren.

Visie:

Al van kleins af aan hebben wij een grote affiniteit met het Sinterklaasfeest. Wij dragen vele warme herinneringen aan de festiviteiten en pakjesavond met ons mee. Jammer genoeg zijn er veel kinderen voor wie dit niet het geval is. Vele gezinnen zijn niet daadkrachtig genoeg om thuis het Sinterklaasfeest te kunnen vieren. Stichting ‘De zak van Sinterklaas’ wil deze gezinnen helpen door hen een zak met cadeaus aan te bieden. Kinderen mogen zelf een verlanglijst invullen en cadeaus ter waarde van €50 uitkiezen. Deze cadeaus worden vervolgens op pakjesavond beschikbaar gesteld aan de gezinnen. Ook verzorgt de stichting verschillende activiteiten waar deze gezinnen gratis aan kunnen deelnemen. Om dit doel te kunnen realiseren, zijn wij afhankelijk van sponsorgelden en donaties.

Strategie:

Elk jaar zal de stichting wervingsacties ondernemen om geld te werven en sponsoren aan de stichting te koppelen om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen.

Zij tracht dit doel te kunnen bereiken door:

 • Het plaatsen van donatieboxen;
 • Het organiseren van een benefietdiner-/feest
 • Het inzamelen van statiegeldbonnen bij supermarkten;
 • Het plaatsen van donatieknoppen op de website en Social Media;
 • Het werven van (vaste) donateurs/sponsoren.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting:

Stichting de zak van Sinterklaas kent geen winstoogmerk. Alle ontvangen middelen behoudens.

Er zijn bij de stichting geen mensen in loondienst of op enige andere vergoeding werkzaam

De bestuursleden krijgen geen vergoeding. Directe kosten, zoals bijvoorbeeld porti- of printkosten die direct verband houden met bestuursaangelegenheden of de organisatie van evenementen kunnen worden gedeclareerd.

Waar mogelijk tracht stichting de zak van Sinterklaas kosten te vermijden door te allen tijde sponsoring te vragen op bijvoorbeeld drukwerk en benodigdheden voor evenementen en producten.

Alleen hierdoor is het mogelijk om bijna 100% van het sponsorgeld/donaties te kunnen besteden aan onze doelstelling.